Cursus voorwaarden

Aanmelding

Volgorde van plaatsing geschiedt door volgorde van inschrijving. Na inschrijving volgt spoedig een bevestiging met daarbij onze betaalgegevens.
Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt.

Afmelding door cursist

Bij afmelding meer dan 2 maanden voor aanvang cursus : 100% terugbetaling van het cursusgeld.
Bij afmelding binnen een maand voor aanvang cursus : 50% terugbetaling van het cursusgeld.

Indien BASIS Post-HBO cursussen de cursus annuleert, zal binnen 14 dagen het volledige cursusgeld teruggestort worden op bank of girorekening van de cursist.
BASIS Post-HBO cursussen behoudt het recht de voorwaarden, prijzen en inhoud van de website onaangekondigd te wijzigen.

Minimaal aantal inschrijvingen betreft 14 personen. Maximaal laten wij 20 personen toe.

Voorbehoud / Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Wanneer er desondanks onjuistheden mochten voorkomen, aanvaardt BASIS Post-HBO cursussen daarvoor geen aansprakelijkheid.

Foto’s en logo’s mogen niet zonder toestemming van de eigenaar worden overgenomen.
U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag te doen bij de eigenaar van de foto of het logo.